”Sama sa Buhing Halad”

”Sama sa Buhing Halad”

Verse1:

Ang kinabuhi ko

Kanimo Ginoo ihalad ko

Ang kasing-kasing ko

Kanimo lamang

Cho:

Sama sa buhing halad

Kining akong lawas itugyan ko

Dawata ang akong pagsimba

Sama sa buhing halad

Mahimaya ka sa kinabuhi ko

Dawata ang akong pagsimba

Verse2:

Ang gibuhat Mo

Kanako Ginoo handomon ko

Ang Imong kaayo

Dili mahuman

Bridge:

Makit-an sa kalibutan

Balaan Ka, Gamhanan Ka!

Tanang may gininhawa

Simbahon Ka, Halaran Ka!

Written by: Ian Glenn Salce

”Dili Mi Moundang”

”Dili Mi Moundang”

Kahibulongan ang gugma Mo

O Dios, O Dios

Katingalahan ang grasya Mo

O Dios, O Dios

Pre Cho:

Tanang kamot magabayaw

Tanang tiil magasayaw

Cho:

Dili Mi Moundang

Sa pagdayeg sa Imong Ngalan

Dili Mi moundang

Sa pagsalig sa Imong Ngalan

Hesus Ikaw balaan

Amo Kang pasidunggan

Written by: Ian Glenn Salce