“Bag-ong Awit”

I.

Ablihan ko ang pultahan

Aron ka makauban

Kalipay nga tiunay

Sa Imohang kiliran

Cho:

Dungga Ginoo ang bag-ong awit

Ning kinabuhi nga gibag-o Mo

Giluwas Mo gikan sa kangitngit

Ug karon Ikaw pasindunggan ko

II.

Gugmang walay utlanan

Grasya Mo hilabihan

Kaluoy mulahutay

Sa walay katapusan

-igsalce1605

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s