“Buak Kong Spiritu”

I.

Ilalom sa dulom ug kangitngit

Sulod ning kasing-kasing magasinggit

Gaksa ako sa Imong mga bukton

Hesus Ikaw akong pagatawgon

Pre Cho:

Sa grasya mo dunay kapasayloan

Sa gugma Mo dunay kabag-ohan

Cho:

Dawata, paminawa ang pag-ampo ko

Tagbawa, pun-a ang buak kong spiritu

Ang buak kong spiritu

Nagatinguha kanimo Ginoo

II.

Taliwala sa kusog nga balod

Mubarog ko sa akong mga tuhod

Pagsalig ko dili molubad

Hesus Ikaw lang ang sulbad

-igsalce1605

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s