“Isugilon ko”

Kalayo sa Spiritu

Kunsad sa kinabuhi ko

Pangandoy ko ang dihog Mo

Pun-a ko sa presensya Mo

Pre cho:

Dili mapugngan sulod ning akong dughan

Kalipay diha Kanimo nabatunan

Cho:

Isugilon ko sa kalibutan

Ikaw ang akong Diyos

Wala nay lain nga pasidunggan

Gawas Kanimo Hesus

Bridge:

Mahanaw man ang tanang butang

Magpabilin ka nga gamhanan

Magpabilin ka nga balaan

-igsalce

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s