“Bag-ong Awit”

I.

Ablihan ko ang pultahan

Aron ka makauban

Kalipay nga tiunay

Sa Imohang kiliran

Cho:

Dungga Ginoo ang bag-ong awit

Ning kinabuhi nga gibag-o Mo

Giluwas Mo gikan sa kangitngit

Ug karon Ikaw pasindunggan ko

II.

Gugmang walay utlanan

Grasya Mo hilabihan

Kaluoy mulahutay

Sa walay katapusan

-igsalce1605