“Buak Kong Spiritu”

I.

Ilalom sa dulom ug kangitngit

Sulod ning kasing-kasing magasinggit

Gaksa ako sa Imong mga bukton

Hesus Ikaw akong pagatawgon

Pre Cho:

Sa grasya mo dunay kapasayloan

Sa gugma Mo dunay kabag-ohan

Cho:

Dawata, paminawa ang pag-ampo ko

Tagbawa, pun-a ang buak kong spiritu

Ang buak kong spiritu

Nagatinguha kanimo Ginoo

II.

Taliwala sa kusog nga balod

Mubarog ko sa akong mga tuhod

Pagsalig ko dili molubad

Hesus Ikaw lang ang sulbad

-igsalce1605