“Isugilon ko”

Kalayo sa Spiritu

Kunsad sa kinabuhi ko

Pangandoy ko ang dihog Mo

Pun-a ko sa presensya Mo

Pre cho:

Dili mapugngan sulod ning akong dughan

Kalipay diha Kanimo nabatunan

Cho:

Isugilon ko sa kalibutan

Ikaw ang akong Diyos

Wala nay lain nga pasidunggan

Gawas Kanimo Hesus

Bridge:

Mahanaw man ang tanang butang

Magpabilin ka nga gamhanan

Magpabilin ka nga balaan

-igsalce