“Takna Sa Pagdayeg”

I.

Nabati ko ang Imong pagtawag

Sa kabuntagon, sa kagabhion

Nagpaabot Ka sa akong tubag

Nga Ikaw Diyos akong higugmaon

Pre Cho:

Tungod andam ka mopasaylo

Sa tanang kasal-anan ko

Ang kinabuhi ko Ginoo

Ihalad ko diha Kanimo

Cho:

Ug karon ang takna sa pagdayeg

Sa pag-awit ug pagsimba

Hallelujah, Hallelujah

Samtang ako may gininhawa

Himayaon Ka, Himayaon Ka

Hallelujah, Hallelujah

II.

Ang tandog Mo, kalig-on, kadasig

Sa kalag kong uhaw sa presensya Mo

Ang katagbawan ug Buhing tubig

Kaluwasan ug kadaugan ko

-igsalce1605