“Walay Laing Dapit”

I.

Sa Imong kamot mupasilong

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Cho:

Walay laing dapit

Ikaw akong langit

Buhi nga Diyos

Hesus

II.

Mahanaw man ang kalibutan

Dili mahadlok kay nasayod ko

Ako panalipdan Mo

Bridge:

Ikaw ang kahayag

Manluluwas

Ikaw ang kalayo

Manluluwas

-igsalce1605